05.5.2017 г.Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г.

Категория: Стратегическо планиране
05.5.2017 г.Годишен доклад за младежта за 2015 г.

Категория: Стратегическо планиране
01.1.2015 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
08.7.2014 г.Методология за стратегическо планиране в Република България

Категория: Стратегическо планиране
04.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
07.11.2012 г.Цели на министерствата за 2012 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
06.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2011 г.

Категория: Стратегическо планиране
05.11.2012 г.Цели на министерствата за 2011 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
04.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
03.11.2012 г.Цели на министерствата за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране