05.11.2019 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
30.10.2019 г.Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
07.10.2019 г.Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Категория: Обществени консултации
02.10.2019 г.Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
18.9.2019 г.Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

Категория: Обществени консултации
10.5.2019 г.Информация и данни за Портала за обществени консултации

Категория: Обществени консултации
01.11.2016 г.Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Категория: Обществени консултации
09.12.2010 г.Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
02.11.2010 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации