11.10.2015 г.Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
1.5.2015 г.Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България

Категория: Оценка на въздействието
28.7.2014 г.Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (отменено с РМС № 728 от 05.12.2019 г.)

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
2.11.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2009 г.Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Оценка на въздействието
15.4.2008 г.Ръководство за оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието