19.12.2013 г."Обичате ли да се редите на опашки?" - Видеоклип за комплексното административно обслужване

Категория: Административно обслужване
16.10.2013 г.Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги

Категория: Административно обслужване
24.9.2013 г.Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
25.6.2013 г.България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

Категория: По-добро регулиране
20.6.2013 г.Базисен модел на комплексно административно обслужване

Категория: Административно обслужване
5.6.2013 г.Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
4.6.2013 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
4.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
12.12.2012 г.Единна методология за провеждане на функционален анализ на административните структури

Категория: Административна реформа
10.12.2012 г.Резултати от дейности по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”

Категория: Административна реформа
  ...