15.7.2019 г.Проучване на потребностите относно заемането на длъжности, за които не се изисква професионален опит

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
25.6.2019 г.Информация за заплащането на служителите от Централната администрация към 1 юли 2019 г.

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
21.6.2019 г.Списък на физическите и юрдическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
10.5.2019 г.Информация и данни за Портала за обществени консултации

Категория: Обществени консултации
10.5.2019 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
28.3.2019 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.

Категория: Оценка на въздействието
28.3.2019 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
27.3.2019 г.Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията

Категория: Административна реформа
21.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика "Пътна безопасност"

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Намаляване на риска от бедствия“

Категория: Административна реформа
  ...