4.6.2013 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
4.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
12.12.2012 г.Единна методология за провеждане на функционален анализ на административните структури

Категория: Административна реформа
10.12.2012 г.Резултати от дейности по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”

Категория: Административна реформа
9.12.2012 г.Резултати от проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”

Категория: Административна реформа
8.11.2012 г.Цели на министерствата за 2013 г.

Категория: Стратегическо планиране
7.11.2012 г.Цели на министерствата за 2012 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
6.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2011 г.

Категория: Стратегическо планиране
5.11.2012 г.Цели на министерствата за 2011 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
4.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
  ...