2.11.2010 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации (отменени с РСАР от 16.09.2019 г.)

Категория: Обществени консултации
2.11.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
2.11.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
29.10.2010 г.Наръчник "Процедури за координация на политиките за развитие"

Категория: Стратегическо планиране
28.7.2010 г.Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Категория: Стратегическо планиране
13.4.2010 г.Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз

Категория: Административна реформа
20.7.2009 г.Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2009 г.Резултати по проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация"

Категория: Административна реформа
17.6.2009 г.Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише"

Категория: Административно обслужване
16.6.2009 г.Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Категория: Административно обслужване
  ...