21.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика "Пътна безопасност"

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Намаляване на риска от бедствия“

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Контролна среда в публичния сектор“

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Професионално образование и обучение“

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

Категория: Административна реформа
27.2.2019 г.Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията

Категория: Административна реформа
16.1.2019 г.Таблица за събиране на информация по прилагането на § 17, ал. 1, т. 2 от НЗСДА

Категория: Административна реформа
02.11.2018 г.Справка за финансови и нефинансови показатели на почивни бази/ учебни центрове

Категория: Добро управление
08.10.2018 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Категория: Административна реформа
04.10.2018 г.Правителството одобри пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса

Категория: Административно обслужване
  ...