20.7.2018 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2018 г.Резултати по проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“

Категория: Добро управление
27.6.2018 г.Tаблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2018 г. и указания към нея

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
22.6.2018 г.Публикуван е резултатът от инвентаризация на административните услуги, извършена по проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

Категория: Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"
13.6.2018 г.Публична дискусия за предоставянето на обществени административни услуги

Категория: Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"
22.5.2018 г.Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

Категория: Административна реформа
19.5.2018 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.4.2018 г.„Трансформация на модела на комплексното административно обслужване“ – най-мащабният проект за административната реформа

Категория: Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"
02.2.2018 г.Информация за проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението"

Категория: Добро управление
02.2.2018 г.Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Категория: Добро управление
  ...