Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота или да се допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е и обстоятелството, че в настоящия си вид Наредбата за ползване на студентските общежития и столове урежда изключително подробно ползването на студентските общежития и отделя съвсем малко внимание върху управлението, ползването и контрола на студентските столове, за които има отделна Инструкция, издадена на вече отпаднало от Наредбата основание. Предложените изменения и допълнения отчитат натрупана практика, настъпили промени и идентифицирани проблеми, свързани със студентските общежития и столове.

Целите, които се поставят с приемането на акта, са по-добро систематизиране на текстовете в Наредбата, което ще улесни и подобри прилагането й. Въвеждането на информационна система (база данни) за хранещите се студенти, докторанти и специализанти ще позволи да се контролира в реално време дали храненето в студентските столове се извършва правомерно и да се прилагат своевременни мерки при установени нарушения.


Дата на откриване: 11.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари