Обществени консултации

Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030

Осигуряването на здравословен начин на живот и насърчаването на благосъстоянието на всички хора, във всяка възраст, са важни компоненти на устойчивото развитие. Според действащата дефиниция на Световната здравна организация (СЗО) здравето е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или немощ“. Здравеопазването е сфера на обществения живот, към която всеки български гражданин е особено чувствителен. Същественото е, че здравето следва да бъде основна индивидуална, обществена и институционална ценност – един от основните компоненти на националната сигурност, следователно всеобща грижа и споделена отговорност.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 30.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
29 декември 2020 г. 19:09:33 ч.
pkalinin

Документи

Здравейте, 

файлът не се отваря - разширението е FileHandler.ashx?

30 декември 2020 г. 19:08:07 ч.
илиян.С

Документи_

Твърде дъго заглавие на български. Доунлоад анд ренаме!

05 януари 2021 г. 14:43:06 ч.
илиян.С

Относно основния проблем

Липсва степенуване и детайлизиране на проблемите или са вяло споменати!Основния проблем е свързан с познанието на материята от съответната специалност което не може да осигури всеобхватна диагностика. И пацциента остава не обслужен! Игнориран! Ощетен! Дискриминиран!  Причиви:  1.   Липса на информация представяща всестранно обекта на специализация като някои  жизнено важни аспекти остават изцяло извън програмата на обучение! Не се формира цялостна представа за цялостния комплекс представящ обекта предмет на съответната специалност като многострання система във всичките и основни аспекти! Нормалност и абнормалност и целия комплекс проблеми свързани с това! Най-малко като изяснена тенденция!

2. Липса на съзнание за самовъзпитание за самообучение по отношение на липсите в познанието по отношение на основния обект на съответната специалност по отношение на същите тези аспекти!При не наличие на надлежна адекватна диагноза при дефиниран проблем, резонен става въпроса: Какво ще обслужва тази стратегия?

Без прецизна диагностика на специфичнте оплаквания цялото занимание здравна стратегия става безсмислено! Обекта на нейния ангажимент става неясен! Диагноза или заблуда? Кое от двете!

Проблема на тази стратегия е изходния материал! Персоналноста на медицинското лице наречено лекар! Без необходимите знания по отношение на материята от неговата специалност по отношение на предмета на тази специалност той не може да постави адекватна дори никаква диагноза въпреки оплакванията за определен проблем! Как да вземе в предвид факт за който не е чувал, няма го в учебника или никой не го е запознал за да види дали има отклонение или не и постави диагноза? За която нищо не е чувал нито знае,  че такова нещо въобще съществува! Или той персонално няма никаква информация за съществуванието на такова нещо!

Това е мой персонален проблем и за това го изтъквам! 27 години игнориран по този начин след тежка травма с тежък комплекс затруднения! Не диагностицирани! Не виждали проблем! Но обструкциите за мен си остават!

Американеца и японеца може да знае какво се крие зад тези симптоми! Бългапския лекар ти казва не виждам нищо! Защо японеца използва TMS-2 ® (Tohme), Сензора на вълновия фронт  KR9000PW (Topcon) High Frequency Ultrasound - Високочестотен ултразв сензор   за комплексно сканиране и изследване на зритилния орган в едно със симулация според измерванията от различните сканове, а българина елементарен авторафрактометър предназначен за изследване на нормален зрителен орган без увреди не придназначен да хване отклонения от моя тип разновидност? Той просто служи за да стесни периметъра за да насочи  лекаря към диоптричния обхват където трябва да търси фактическата корекция при едно здраво нормално око. За да не се мотае из целия регистър от лещи!  +25 до -25 диоптъра! И въобще не предлага сканиране от какъв да е вид! Той просто не предлага този потенциал! Как ще види , че има нещо? Как? Нека някой академик да каже! Техните методи и принцип на работа са различин!  Вземи един микроскоп и гледай Луната! Да видим какво ще видиш!

Така че за да напишеш грамотна стратегия ти трябва и грамотен лекар! Без такъв нищо няма да стане!

Просто трябва да си програмираш такива! И това трябва да стане задължително условие залегнало в тази стратегия! Надлежно описано за да не го тълкува българина както си иска!

Или хвърли тази стратегия в кошчето за боклук! Защото от неговия капацитет зависи дали тя ще има смисъл! т.е.Пълнотата на неговите познания по съответните въпроси

07 януари 2021 г. 22:07:34 ч.
Aziti

Здравословен външен вид

Да се вземе впредид и не само физическото здраве, но и външния вид на хората (за да не се плашат децата).

07 януари 2021 г. 22:18:56 ч.
Aziti

Първопричина за болестите и болежките

Моля да се разграничава и взема впредвид причината за появата на дадена болест. Разраничаване на болести - генетични, наследствени, хронични, след злопоука, пандемии. Според причината за възникване на болеста да се направи конкретна статегия за превенция, лечение и рехабилитация.

08 януари 2021 г. 04:34:23 ч.
илиян.С

Предложение за допълнение

С оглед та се отговори на постановката на Световната Здравна Организация, че здравето е“ състояние на пълно физическо, психическо и социално  благополучие, а не просто отсъствие на болест и немощ“ което изглежда е отправна точка на тази стратегия и се изолират различни спъващи обстоятелства от игнориращ – дискриминативен тип е необходима известна корекция в текстовете на тази проектопрограма.

Защото всеки не диагностициран здравен проблем е дискриминация, всяко не съобразяване - не зачитане на обструкция при хората с увреждания е дискриминация, всяка не дооценка по отношение на затрудненията при инвалидите е дискриминация! Предоставянето на некомпетентен -неспособен да открие и диагностицира съществуващ здравен проблем специалист също е дискриминация! В резултат се получава един комплекс от серия от дискриминации!

В условия на дискриминация няма как да се отговори на тази основната дефиниция на СЗО, че:  здравето  е  „състояние  на  пълно  физическо,  психическо  и  социално благополучие,  а  не  просто  отсъствие  на  болест  или  немощ“!Здраве за едни, за други не!  КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА  НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ратифицирана от Република България също третира въпроса с дискриминацията!

Достъпът  до  добро  здраве  и  благополучие  е  основно човешко  право. Защо да се спекулира с тази сентенция?

Как ще удовлетвориш това човешко право като не осигуряваш адекватна диагностика на реално съществуваща симптоматика, която по същество се явява проблем? Защото доктора не бил, бил чул,  че такова нещо имало! Какво остава да знае как да ги идентифицира, още по малко диагностицира. Нито пък от действията му се вижда че има представа с какви средства се изследват и установяват подобни тип проблеми! С което реално  го дискриминира! Защото няма как да обслужи съответния пациент по отношение на неговия здравен проблем при такава ситуация. Как да обслужиш онова за което не си чул и не можеш да си представиш, че такова нещо може да съществува! Което пък обяснява защо си неспособен да го идентифицираш? Особено когато тръгва да идентифицира нещо със средства с които то не може да бъде идентифицирано! Което очевидно показва,  че последния си няма хабер от тази материя! За съжаление малко скандална ситуация!

Предоставянето на такъв специалист си е вид дискриминативен проблем?

В този смисъл за да се отговори на изискването на основната цел на този проект да отговори на изискванията за достъп до добро здраве и изпълнението на тази стратегия да стане факт е нужно следните текстове да бъдат транспонирани или изменени, променени или допълнени до предложените по-долу или заменени с подобни касаещи същия обхват и клаузи, и каузи за да се избегне всякакъв вид дискриминация. И се предотврати каква да е проява на такава! А на българина трябва точно и ясно да му се напише - предпише защото сякаш винаги намира начин да шикалкави!

Не мисля, че само предложенията тук изчерпват въпроса, но аз съм малко изтощен от дебелоглавието на Българските Офталмолози които кой знае защо се крият като плъхове след поставените от мен въпроси относно етичната страна на техните подходи и липсата на визия и познание което да им осигури възможност да предложат адекватна диагностика по отношение на моите проблеми! Което сигурно иска да каже, че те са "върхът на професионализма"!

08 януари 2021 г. 04:35:16 ч.
илиян.С

Предложение за допълнение 2

1.

ПРИОРИТЕТ 2 ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЕФЕКТИВНОСТТА И КОНТРОЛА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Да се замени с:

ПРИОРИТЕТ  2 ИЗДИГАНЕ  НА КАЧЕСТВОТО,  ЕФЕКТИВНОСТТА  И КОНТРОЛА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ДО ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ

2.

2.5. 5 .5.  Подобряване  на качеството,  организацията  и  достъпа  до  медицинската  експертиза на  трайно  намалена  работоспособност/вид  и  степен  на  увреждане  и  осъществяване  на ефективен  контрол  върху  медицинската експертиза;

Да се замени с:

2.5. 5 .5.  Подобряване  на качеството,  организацията  и  достъпа  до  медицинската  експертиза на  трайно  намалена  работоспособност  основаваща се на научните принципи на Ергономията за оценка на трудоспособността съгласно реалните физиологични възможности на индивидите с определен вид и  степен  на  увреждане  и  осъществяване  на ефективен  арбитражен контрол  върху  медицинската експертиза в предвид различен вид неуредици;

3.

2.5.5.8  Развитие  на  системата  на  експертизата  на  работоспособността да  следва европейския  принцип  на  „рехабилитация - интеграция  - връщане  на  пазара  на  труда“ вместо инвалидна  пенсия в български  условия

Да се замени с:

2.5.5.8   Развитие  на  системата  на  експертизата  на  работоспособността да се основава на научните принципи разработени от Ергономията отчитаща реалните фактори при процесите труд и работа по отношение на човешкия организъм в съответствие с фактическите физиологични възможности на индивида с увреждания! Като следва европейския  принцип  на  „рехабилитация - интеграция  - връщане  на  пазара  на  труда“ където е възможно вместо инвалидна  пенсия в български  условия

4.

ЦЕЛ VII. ДОСТАТЪЧНИ И КВАЛИФИЦИРАНИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА

Да се замени с:

ЦЕЛ VII. ДОСТАТЪЧНИ И ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА

5.

В раздел:

 V. ПРИОРИТЕТИ, ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ ,   ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Да се добави като основен приоритетпод формата на ПРИОРИТЕТ 1, който да гарантира максимален ефект от всички останали мероприятия и осигури очаквания ефект от останалите приоритети и да стане гарант за висококачествена услуга,да се добави следния текст:

ПРИОРИТЕТ 1 Осигуряване на високо квалифицирани медицински специалисти- лекари и системи за контрол

За да реализирасвоите приоритети тази стратегия се нуждае от качествено нови, ново ниво специалисти!

За да осъществи своите задължения по отношение на целите на тази стратегия, всеки специалист - лекар е необходимо да е способен да предложи такава степен квалификация, че да отговори на необходимостта да е способен да предложи необходимата адекватна диагностика в целия обхват на областта на неговата специалност по отношение на всяко оплакване от страна на пациента, имащо отношение към тази специалност. Което означава, да има първоначална визия за обхвата на диагностиката по отношение на обекта на неговата специалност и достатъчно задълбочени знания и умения да познава системата в детайлq заедно със спецификата на нейното поведение при всяка една системна ситуация - нормална или аб нормална, от всякакъв вид, за да може да предложи професионално отношение при нейното определяне, което е свързано с познаването и адекватното използване на съответните методи и методологии според природата и спецификата на въпросните отклонения, позволяващи определянето и регистрирането им. Което се отнася както по отношение на специалистите излизащи от образователната система, а така също по отношение на капацитета на понастоящем действащите специалисти чрез повишаването му до същото това равнище. Както и необходимостта да се създадат органи със същото професионално ниво осъществяващи арбитраж относно спорни въпроси по отношение на този кръг проблеми с делегирани съответни права да осъществяват  контрол на съответното равнище с цел избягване на несъзнателни дискриминативни практики.

 

Мерки:

1.1  Иницииране създаването на кадри със съответните познания способни да отговорят на проблемите на пациента независимо от особеностите на неговите проблем.

1.2. Системна актуализация на познанията по отношение на всяка специалност в сферата на диагностиката и особеностите на нейния предмет.

1.3. Създаване на системи за арбитраж и контрол. Изпълняващи функцията и на иницииращ коректив.

10 януари 2021 г. 10:08:20 ч.
Aziti

Здавословна мотивация

Моля специално внимание да се обърне на здравословната мотивация за учене и на здравословната мотивация за работа.

 

Здравословна мотивацията за учене

- сред ученици - финансово зависими

- учащи цял живот - финансово зависими или финансово независими

 

Здравословна мотивацията за работа

- без заплащане

- срещу трудово заплащане за покриване на елементарни битови нужди

- срещу трудово заплащане с остатък за лукс

 

Конкрентно да се обърне внимание на мотивацията в училищна среда.

- Колко от учениците учат и показват резултат единствено и само за да не разочароват мама и тати, за да оправдаят вложените финансови средства от мама и тати, за да запълват времето си с учене "по навик", за да запълват времето си с учене поради липса на други практически умения и хобита, за да ...?

- С какви странични здравословни проблеми и проблеми във взъимоотношенията в семейството може да се очакват във времето и каква стратегия има държавата за решаване на проблеми причинени от избора на начин на мотивация?

- Как се мотивират и кой мотивира учителите да мотивират учениците да учат, като изключим финансовата мотивация от страна на държавата с повишаване на минималната заплата?

 

 

23 януари 2021 г. 18:22:08 ч.
Aziti

Ниво на инвалидност

Моля да се създаде нова система за опредляне на степента на инвалидност на работещите -

ААВВССХХ, например чрез разграничаване на ниво на

АА физическа инвалидност.

ВВ сензорна инвалидност.

СС умствена (ментална) инвалидност.

ХХ комбинирана инвалидност.

 

Според нивото на инвалидност да се определя работоспособността на работещите в различни сфери и при нужда да се ограничава “достъпа“ им до управленчески или изпълнителни задължения.