Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за трюфелите

 

Целта на нормативния акт е да се създаде регулация на сектора, чрез систематизирана уредба на устойчивото стопанисване, опазване на естествените находища на трюфели, постигане на устойчиво и природосъобразно ползване на трюфелите, определяне на ред и условия за ползване на трюфели, защита на правата и интересите на собствениците на територии, в които се извършват дейности по ползване на трюфели.

С приемането на закона се очаква да бъде създадена ефективна система за управление на ползването и опазването на този ценен природен ресурс с висока природна стойност.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ  

 Електронни адреси:

 dangelova@iag.bg и demirova@iag.bg    

 


Дата на откриване: 26.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 ноември 2020 г. 13:36:04 ч.
Aleksandar Lyubenov

Позволително за лов на трюфели

Явно , хората изготвили проектозакона нито са ходили някога за трюфени , нито са се допитали до такива , които са го правили .  Позволителното , което се  издава на ловеца на трюфели трябва да бъде само едно и да важи за цялата страна . В противен случай ловецът на трюфели е поставен в невъзможност да испълнява тази дейност без да нарущава закона .Голямат част от времето си ловеца на трюфели прекарва в търсене на гори , в които има трюфел . Тези гори са рядкост и именно за това се налага да се изминават огромни растояния в територията на множество горски стопанства и общини . Различните видове трюфел се нуждаят от различен хабитат , което още повече разширява обхвата на търсене . Годишно се налага да се работи на територията на 15-20 ДГС . А на колко общини ? А в колко частни имота ? А как да накараме кучетата да разпознават границите на имотите за които имаме разрешително ? А как самите ние да ги разпознаваме , като в един горски масив може да има десетки собственици ( често срещано ) ? Как да издирим тези собственици за да получим от тях позволително ? Колко позволителни  в крайна сметка ще ни се налага да вадим ?  

28 ноември 2020 г. 18:16:41 ч.
svedi

Чл:7

Чл.4 Ал.7 е абсурден за изпълнение! Как и по какъв начин ще издириш горски частен масив с 10 собственика от които 3ма примерно са починали и имат по 2ма наследника които дори те самите не знаят, че имат имот, че и след това да ги заведеш до нотариус за тяхното съгласие да събираш в гората им, на база дори, че не знаеш има ли трюфели в нея понеже преди тази процедура нямаш право да влизаш! Редно е собственник/ци на горски имот които имат претенции за събиране на трюфели в неговият имот изрично да го обявят в съответното горско или община по район,че искат някаква рента, както и да си обозначат границите на имота с табели и начин за връзка с тях! През останалото време при липса на изброеното всеки търсач да може да си събира трюфели свободно в тези имоти със съответното разрешително което има от ДГС/ДЛС/Община за района! Ако се остави член:7 в този вид то той би бил неизпълнил по какъвто и да е начин от един събирач на трюфели. Отделно в големи горски масиви на съответното ГС има смесени отдели/подотдели които са частни граничещи с държавни. По споменатото излиза, че както си вървиш в гора с държавни парцели изведнъж попадаш в частен такъв и търсача е в нарушение! Което е абсурд!

29 ноември 2020 г. 10:53:54 ч.
Aleksandar Lyubenov

Админ

Има проблем с публикуването на коментар . Обернете внимание !!!

29 ноември 2020 г. 19:10:14 ч.
драгомир иванов

Относно проекто-закона.

  Занимавам се с търсене и събиране на трюфели от около 9год., преди една година посадих около 1.5 дек. дръвчета заразени с трюфел(имам планове за още). Казвам всичко това за да се разбере, че съм наясно с проблемите с които се сблъсква всеки който се препитава с това.
  Прочитайки проекто-закона обаче виждам, че той няма да реши тези проблеми а ще ги направи още по-големи. Тези които работят в този бранш и са в сивата икономика вместо да излязат на светло ще потънат още повече. Да му мислят тези които са на светло и си плащат данъците,разрешителните всичко ще е за тяхна сметка.
 
  Разрешителния режим за търсене на трюфели който се предлага е много сложен и бюрократичен, има много  неточности и предпоставки за бъдещи проблеми между заинтересованите страни. Едва ли обикновенния търсач ще успее да си извади разрешително, пък и няма да се мъчи тъй като е прекалено сложно. По-голяма част от търсачите няма да успеят да се вредят с разрешително.
 
  Интерес представлява също така часта с култивираните трюфели.За пръв път виждам ограничаване на добива на някаква продукция. Всеки земеделски производител се мъчи да изкара повече продукция от декар, правят се подобрени иновации и тн. А тук какво виждаме ограничение не можело повече от 20кг. трюфели на декар, не мога да повярвам но е факт написано черно на бяло. Утре може да се приеме и ограничение само по 20кг. пипер, картофи, ябълки и тн. от декар. Ако това се приеме ще бъдем първата страна в света която ограничава добива на продукция от декар.И пак ще се каже: е няма такава държава.
 
  Изобщо целия проекто-закон е написан без участието на професионалисти. Много ми е интересно кой е давал идеите, кои са участвали в подготовката на този проект и чии интереси защитават. Дано мненията които се напишат тук се вземат в предвид, според мен проекто-закона трябва да се пренапише изначало.
 
  
  

30 ноември 2020 г. 11:35:16 ч.
Владо100

Позволително за лов на трюфели

Не се знае даден вид трюфел дали изобщо ще го има в съответната година а търсача трябва да плати минимум 10 кг. предварително .Занимавам се с търсене на трюфели от 5 г.и общо за тия години не съм намерил 10 кг трюфели от видовете tuber brumale- tuber borchii- tuber magnatum pico както от отделен вид 10 кг.така и сборно от трите вида 10 кг. tuber unchinatum също не всяка година го има в такива количества че да намериш 10 кг. за сезона.Едитствено от вида  tuber aestivum е възможно да се намерят количества над 10 кг. за сезон но ако отида с по голямо количество на пункта за изкупуване какво става с килорамите които са в повече от тези които съм платил аз нямам условия да ги съхранявам да ги хвърля ли. Защо е нужно това нереално предварително плащане .Заплащането трябва да е при самата продажба или след това .А и защо трябва да има такова плащане нали дължимия от мен данък ще ми бъде удържан в самия пункт  в момента на продажбата.

30 ноември 2020 г. 16:50:44 ч.
zhelyazkov

Лобизъм ли е това?

Защо законът ограничава възможността на ловците на трюфели да продават трюфели на трети страни, а само на пунктове и складове за търговия. Лобизъм ли е това?

Добре е цената на позволително за държавни и общински гори да бъде еднаква, както е еднаква за останалите недървесни видове. 

В проекта се предвижда/чл.4 ал.9/, че лицето, с което е сключен договор за дадена дейност в държавни/общински гори има право да заяви,че не желае в площите за които има сключен договор да бъде осъществявано ползването на трюфели. Това противоречи на Закона за горите, съгласно който горски територии се отдават за определена дейност само ако не възпрепятства извършването на останали дейности в територията.

Култивирането на трюфели трябва да се регулира изцяло от ИАГ, а не както е заложено в проектозакона от ИАГ и БАБХА. Поне бюрократичния товар да свалим от гърбовете на тези хора, които са се заели с дейността. Да не говорим,че е добре да има финансиране за сектора по някоя от оперативните програми. И изискването за регистрация като земеделски производители, за да регистрират обекта си само ще откаже и без това малкото ентусиасти захавнали се с нелеката задача да създават градини. До 5-6 година собственикът нямя да има никакви приходи, напротив само разходи и то немалки, а закона му вменявя задължение да плаща осигуровки. Това е абсурд.

 Позволителните да се издават, ако не за територията на цялата страна, то поне за териториите на ДП. 

30 ноември 2020 г. 19:09:25 ч.
Ради62

Забранени територии за добив на трюфели

Така написано обхваща голяма част от находищата на някой видове трюфели и дава възможност много търсачи да са в нарушение и да търпят санкции Необходимо е да се изготви забранителна карта на тези места която да бъде публикувана и да се приложи обосновка защо са в забранителен режим площи заети от пасища, мери и как може един търсач на трюфели да знае в какви граници е този режим
(2) Забранява се добива на трюфели:
1. в защитени територии посочени в Приложение 1 и Приложение 2 на Закона за защитените територии;
2. в горски култури и възобновени участъци до склопяването им;
3. в площи заети от пасища, мери и едногодишни селскостопански култури;
4. в овощни градини на възраст до 2 години;
5. в насаждения, в които се провежда добив на дървесина;
7. в територии, в които има забрана или ограничение на достъпа – за времето на забраната или ограничението;
9. в горски разсадници;
10. в 200 м. ивица около туристически хижи и обекти с религиозно значение;
11. в места, количества и срокове, извън указаните в позволителното за ползване на трюфели;
12. в 200 м. ивица около биотехнически съоръжения, изградени по реда на ЗЛОД;
13. в базите за интензивно стопанисване на дивеч и други територии, оградени в съответствие с нормативно определен ред;
14. в обекти свързани с националната сигурност и отбрана на Република България.