Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари