Обществени консултации

проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на община Кричим, пл. „Обединение” № 3, деловодство, стая № 13, както и на следния електронен адрес: kmet_krichim@abv.bg.

 


Дата на откриване: 2.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кричим
Дата на приключване: 1.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари