Обществени консултации

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО
ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 10.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 9.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари