Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Законопроектът има за цел да транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове  на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги).


Дата на откриване: 31.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 31.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари