Обществени консултации

Проект на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ - НЕСЕБЪР"

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните
актове и предвид обстоятелството, че e започнало изпълнението на проект
„Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на рибарско пристанище
„Северна буна – Несебър, и оглед обезпечаване успешната му реализация, както и
предвид необходимостта от оптимизиране на работата в непосредствено
разположеното до рибарското пристанище, яхтено пристанище „Северно
пристанище Несебър“, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление
на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър
приема предложения и становища относно представения Проект на правилник за
организация на работата в яхтено пристанище „Северно пристанище - Несебър".
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър, в Центъра за
административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1,
гише 1 или на следната електронна поща: mer@nesebar.bg.


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 4.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари