Обществени консултации

Проект на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА - НЕСЕБЪР"

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните
актове и предвид обстоятелството, че e започнало изпълнението на проект
„Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на рибарско пристанище
„Северна буна – Несебър, и оглед обезпечаване успешната му реализация, както и
предвид необходимостта от оптимизиране на работата в пристанището, в 14-
дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на
Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и
становища относно представения Проект на правилник за организация на
работата в рибарско пристанище „Северна буна - Несебър". Предложенията могат
да бъдат депозирани в Община Несебър, в Центъра за административно
обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на
следната електронна поща: mer@nesebar.bg


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 4.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари