Обществени консултации

Проект на нов ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНА ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА – НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните
актове и предвид обстоятелството,че необходима навременна организация във
връзка с предстоящата учебна година, в 14-дневен срок от публикуване на
настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени
консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно
представения Проект на нов ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНА
ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА – НЕСЕБЪР. Предложенията могат да
бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на
граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна
поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 4.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари