Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове  и предвид обстоятелството,че предлаганите изменения са съществени и е необходимо навременна организация във връзка със стартиралия летен сезон, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №2 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.
 


Дата на откриване: 27.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 10.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари