Обществени консултации

Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 има изключително териториална насоченост, като се следва т.нар. „place-based approach“, в основата на който стои териториалната единица (локацията, мястото, районът) със своите специфични дадености и потребности. Основната цел на приоритета е възползването от и капитализирането на местните дадености и възможности при адресирането на специфичните местни нужди. При изпълнението на Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще се подкрепят инициативи на местната власт и местните общности и ще се разчита на партньорството с тях при осъществяването на поставените цели.

Проектът на Приоритет 9 е разработен според дадените указания от Министерство на финансите и е съобразен с подадените материали от заинтересованите ведомства и организации.

 


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари