Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.

 

Размерът на минималното почасово възнаграждение за нощен труд не е променян от 2007 г., когато минималната работна заплата (МРЗ) за страната е 180 лв., а минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд е 0,25 лв., което представлява 0,139% от минималната работна заплата (МРЗ). За периода от 2007 г. до 2020 г. размерът на минималната работна заплата е нараснал  3,39 пъти.

 

С проекта на Постановлението се предлага обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с МРЗ, а именно 0,15% от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев. С предложения механизъм се запазва приетото процентно съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга - се гарантира наличието на прозрачен и прогнозируем механизъм за ежегодна актуализация.

 


Дата на откриване: 11.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
11 май 2020 г. 18:05:14 ч.
mario

Предложение за промяна и на друг нормативен акт

Уважаеми Дами и Господа,

Имайте предвид, че също така трябва да промените и чл. 20 от Наредба за заплатите на служителитe в държавната администрация, а именно: „0,25 лв.“ се заменят с „0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната но не по-малко от един лев"...