Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

С предложените промени в нормативната уредба се предвижда преходна помощ в съответствие с чл. 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Част от промените целят да се осигури съответствие с европейското законодателство. С разписаните текстове се предоставя възможност на повече земеделски стопани да бъдат подпомагани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.     

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 imarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 10.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари