Обществени консултации

Консултативен документ относно статута на организациите на земеделски производители и преработватели на земеделски продукти и взаимодействието им с представители на изпълнителната власт на национално и местно ниво

Настоящата обществена консултация се извършва с цел проучване на общественото мнение относно възможните уредби на статута на организациите на земеделски производители и преработватели на земеделски продукти, тяхното взаимодействие с Министерството на земеделието, храните и горите и възможните начини за правната уредба на тези проблеми.
 
Възможен подход при регламентирането на взаимоотношенията между организации на земеделски производители и на преработватели на земеделска продукция  и МЗХГ е даден в проект на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция, внесен в Народното събрание през 2016 г. (сигнатура 654-01-43).
 
Основните въпроси, които ще се обсъждат по време на обществените консултации се отнасят до:
Нужда от регистрация на браншовите организации на земеделски производители и преработватели в МЗХГ;
Критерии за представителност на браншови организации на земеделски производители и преработватели;
Реалистичност на предложението във всеки бранш да има само една представителна организация;
Правомощия на представителните браншови организации;
Нужда от създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция и на техните правомощия.
 


Дата на откриване: 29.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
29 ноември 2019 г. 12:47:57 ч.
ДанаилАнтонов

Мнение

Много е интересно как ще стане това без гласуван Закон за браншовите организации и откога МЗХ си иззе правомощията на съзидател-арбитър ?  В този си вид това ще доведе до "избор" на удобни, които ще служат за проводници на линията, изнасяща на МЗХ, но не и на земеделския производител. Не, няма да е "законно", защото ще бъдат нарочно инициирани организации така, че да отговарят на "изискванията" на министерството, но всъщност няма да имат никакво отношение към тези на членовете им и така ще бъдат водени за носа..Може пък целта на това мероприятие да е такава