Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот

 
Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот. 
 
В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com.
 
В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта. 
 
Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34. 
 
Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот. 


Дата на откриване: 15.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 15.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари