Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.

С проекта се цели подобряване работата на администрацията на Изпълнителна агенция по горите, чрез промяна в наименованието, структурата и числеността в някои дирекции, без да се налага увеличаване на общата численост на персонала.

 

Отговорна структура:

   Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

Email:

   demirova@iag.bg

 


Дата на откриване: 03.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 04.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари