Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 02.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
03 септември 2019 г. 16:48:36
asene

Облекчаване на административната тежест за граждани

Уважаеми Дами и Господа,

Похвално е, че в предложения Законопроект по ЗКПО се обръща внимание и за намаляване на административната тежест за граждани, но бих предложил да обмислите една по-сериозна промяна в частта по ЗМДТ.

След приемане на значителни облекчения в сила от 01.01.2019г. относно отпадане на част от Декларациите по ЗМДТ остава необходимостта при ползване на данъчни облекчения да се подава отново цялата данъчна декларация, за да се "маркира само едно квадратче".

Предлагам при представените промени за обществено обсъждане да се добавят и промени в чл. 3  ал.1 и 2 и чл.54 ал.6 от ЗМДТ, където да е записано, че лицата имащи право на освобождаване от данък или ползване на данъчни облекчения подават декларации, утвърдени от Министъра на финансите, за удостоверяване на правото си. То се ползва от първо число на месеца, в който е подадена декларацията, като подаването им не е обвързано с другите срокове в Закона. При подаването на въпросната декларация необходимата информация за правото на ползване на облекчение се установява служебно от упълномощения служител на общинската администрация от наличните данни в системата за междурегистров обмен.

Считам, че с направеното предложение ще бъде направена още една стъпка в облекчаване на административната тежест за граждани и се надявам да го разгледате и приемете.

С уважение: Асен Михалков

04 септември 2019 г. 08:04:08
Tomov72

Поредното действие, УБИВАЩО бизнеса.

НЕуважаеми Законотворци,

с предложените от вас изменения, изобщо съзнавате ли колко хора ще загубят бизнеса си и още колко ще загубят работата си? Съзнавате ли, че приравнявате всеки бизнес като еднакъв? От продаването на семки, до продажбата дрехи, че и до продажбата на златнк бижута. Съзнавате ли, че почти цялата държава се изхранва с внос на стоки от Турция и Китай, което формира целия малък и огромна част от средния бизнес в България? За тези стоки, никой не получава ДДС фактури, което принуждава хората да създават по няколко фирми, за да оцелеят. Преди да предложите поредните глупави промени, замислихте ли се, същите вие, колко труден сте направили бизнеса в България със златни и сребърни бижута и колко малоумно е прага за ДДС на такъв бизнес да е 50 000лв, като той може да бъде достигнат с продажбата само на едно изделие? Там той трябвя да е 1 милион, а не 50 000лв. Защото благодарение на вас, хората занимаващи се с такъв бизнес, трябва да правят 300 котешки кавака, за да имат стока в магазините си. Разходете се из София, колко бижутерий са по ДДС, колко заложни къщи са по ДДС? Създайте условия, опростете вноса, премахнете малоумното изискване за издаване на удостоверение от министерство на финансите за работа с благородни метали, което е направо с цел само да събира по 200лв от фирма. Не може бизнес, в който човек инвестира милиони, да е приравнен с бизнеса за 5000лв. Не може този, който продава семки и има стока за 10 минимални заплати и този, който държи и съхранява стока за 500 000 - 1 000 000лв да бъдат поставяни на едно ниво. 20 години промяна няма и само тласкате бизнеса към сивата икономика. Първо създайте условия фирмите да могат да работят и по ДДС, а след това правете промени в тази насока. С новите ви предложения вече няма да има ЮЛ, няма да има нужда и от ЕООД или ООД, вие приравнявате всички като ЕТ и ФЛ. 

04 септември 2019 г. 18:46:39
dimitarangelov

Регистрация по ДДС при рестораньорския бизнес

Здравейте!

 

Нуждата от промени в ЗДДС е ясна и необходима. Но промените трябва да са към въвеждане на еднакви, ясни и търпими правила за всички. Промените какво са в момента няма да доведат до този резултат, а само ще усложнят работата на много бизнеси в България!

С вашето предложение вие ще убиете бизнеса на много хора. 

Първо ще си отидат ресторантите и заведенията за бързо хранене. Това ще стане, заради високата ставка от 20%, която при надценки от 60-300% и малки обороти ( при малките заведения) води до следния резултат - собственика ще трябва да плаща половината си печалба като ДДС, което едва ли някой би искал да направи. 

Освен това тези промени не гарантират по никакъв начин, че всички ресторанти и заведения ще са по ДДС. Какво ще направите с обектите, които нямат компютри и издаването на касов бон е абсолютно произволно? Не, проверките няма да помогнат, защото и до сега не са помогнали. Ще стигнем до момент в който хубавите заведения ще са по-скъпи, само защото трябва да плащат ДДС, докато техните конкуренти с малки будки, в които работят собствениците ще подбиват цените заради липсата на ДДС. Кое му е конкурентното на това?

Да не говорим, че абсурдната наредба Н-18 точно до това ще доведе - тези без компютри ще продължат да си играят през просото.

Искате всички да са по ДДС? Направете ставките релевантни на бранша за който се отнасят! Навсякъде в ЕС е така, само тук не. Аз съм "за" предложение за различни ставки за храна и някой видове услуги. Такова предложение трябва да видим, а не предложение, което ще лиши много малки бизнеси от препитания и няма да ги направи конкурентни на пазара. Разграничете хора с по 50 фирми от малки семеен бизнес и гонете тях. Подбудите, които ги карат да не се регистрират по ДДС са различни!

 

07 септември 2019 г. 12:27:53
valentin.2017

предлагам да отпадне ДДС регистрацията по чл. 97а в повечето случаи (част 1)

„Предлага се физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), да могат да осъществяват дейности, посочени в приложение No 4 (патентни дейности) към ЗМДТ, съответно да се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Задължението за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя по реда на ЗДДС, не е обвързано с наличие на облагаем оборот и при осъществяване на патентна дейност тези лица ще са задължени да подават данъчна декларация за облагане с патентен данък и приходите от данъка ще постъпват в местния бюджет. С оглед естеството и обема на дейността на тези лица, облагането по реда на ЗМДТ с патентен данък би представлявало намаляване на административната тежест за тях.“Доколкото разбрах не се предвижда да отпадне ДДС регистрацията. А само ще се даде възможност физическите лица (включително еднолични търговци), които са регистрирани на основание чл. 97а, да се облагат по реда на ЗМДТ с патентен данък.Тази възможност е стъпка в правилната посока (нека всеки избира кой метод е по-удобен за него).Но смятам, че трябва да отпадне изискването за ДДС регистрация в редица случаи когато това представлява необосновано голяма административна тежест.Например когато фрийлансер (физическо лице, което е самоосигуряващо се) извършва услуги от разстояние за компания в чужбина се налага да се регистрира по ЗДДС по чл. 97а. В този случай ДДС-то го плаща получателят на услугата (фирмата в чужбина, която го удържа и внася).Тоест извършителят на услугата (физическото лице) получава сумата без ДДС.Проблемът не е в това, че се плаща ДДС, а в административната тежест във връзка с това (ДДС регистрацията).Би било чудесно ако ДДС регистрацията отпадне (с което отпадат и по-високите разходи за счетоводител).Бях предложил на дирекция Данъчна политика да помислят как да махнат задължението за ДДС регистрация по чл. 97а в случаите когато става въпрос за малък размер на дължимите данъци (например когато физическо лице (фрийлансер) продава услуги от разстояние, физическо лице ползва услугите на платформа за "P2P инвестиране", физическо лице ползва услугите на инвестиционен посредник.Тук може да се запознаете какво точно им писах: https://redtapepayments.blogspot.com/2019/08/blog-post.html

 

07 септември 2019 г. 12:28:34
valentin.2017

предлагам да отпадне ДДС регистрацията по чл. 97а в повечето случаи (част 2)

(Наложи се да разделя коментара си на части, защото системата не ми го приема.)

Прилагам извадка от по-интересната част:---

В резултат на навлизането на новите технологии, забогатяването на хората и  подобряването на финансовата им култура става все по-привлекателно ползването на инвестиционни посредници и други финтех компании в чужбина (например платформи за P2P кредитиране, покупка и съхранение на ценни метали). Обаче административната тежест във връзка с неясното законодателство и ЗДДС, който предвижда регистрация при плащане на услуги от разстояние, се явяват изкуствена (създадена от държавата) пречка пред свободния пазар.Не е правилно да се ограничава по този начин конкуренцията между български и чуждестранни инвестиционни посредници. Не само по отношение на ИП в държавите членки на ЕС, но и на всички останали.

От административната тежест, свързана с ДДС регистрацията, страдат и потребителите на сайтове за фрийлансъри (напр. Upwork, Freelancer, Guru), които са длъжни да се регистрират по ДДС и абонират за счетоводител още преди първото данъчно събитие.

---

Много добре ми е ясно, че мерките срещу данъчното планиране и укриването на данъци си имат цена. И че според законодателите тази цена си струва да се плати.Само че аз имам друго *мнение*. Според мен е по-добре да се намали административната тежест. И даже да се премахне данъкът върху печалбата на юридическите лица. Това ще обезсмисли всички мерки срещу прехвърлянето на печалби в юрисдикции с преференциален данъчен режим.Моето мнение е, че държавата може да се издържа и без агресивно данъчно облагане с висока административна тежест. Понижената административна тежест ще доведе до повишена производителност, което ще компенсира "загубата" от данъци.Държавата може да се издържа от облагане на труда и от облагане на физическите стоки (продавани във физическите магазини). ДДС-то може да се замени с данък върху продажбите, което ще опрости законодателството. Нека държавата се фокусира върху тези данъци, които се събират лесно (с контролни покупки винаги може да се провери дали даден търговец укрива продажби, облагаеми с данък върху продажбите!) и не е необходимо да създава повишена административна тежест за търговците, които продават услуги от разстояние. Дори и да успеят да укрият някакви данъци това няма да е голям проблем, по-гоялм проблем са мерките срещу укриването на данъци, които водят до понижена конкурентноспособност на европейската икономика и водят до това, че много хора се занимават с глупости (данъчно законодателство) вместо да произвеждат реални стоки и услуги.Моето мнение е, че количеството на новото законодателство е по-голямо от количеството на старото, което се отменя - тоест размерът на законодателството нараства и това е заплаха за държавата и нейните граждани.За да се реши този проблем трябва при въвеждане на нова регулация да се отменят 10 стари регулации. И когато се пишат 100 страници нови закони - да се отменят 1000 страници стари.Обръщам се към законодателите: напомням ви, че вие и/или важите деца и близки ще живеят в България след като напуснете Парламента. И вие ще попадате под ударите на същите закони, които сте написали. Ако всеки разсъждава „аз ще напусна държавата и така няма да пострадам от законите, които съм написал“ - какво ще стане според вас? Според мен няма да останат държави, където да се избяга, ето това ще стане. Поради тази причина не считам за валидно оправданието „ама аз ще избягам в друга държава“.Когато купувате стоки и услуги в цената им са калкулирани разходите във връзка с червената лента и законодателния спам.Искам да обърна внимание на факта, че пак изменяте няколко закона с един проектозакон. По този начин заглавието на проектозакона не отразява променяните закони. Това не е праивлно, защото е подвеждащо. 

 

08 септември 2019 г. 21:41:20
vasil_iliev

Не е добро решение и ще засегне много хора, които съвестно си плащат данъците

Здравейте, 

според мен това изменение на закона не е добре измислено и няма да се получи търсения резултат. Мога да дам пример с моето семейство. Аз съм програмист на свободна практика. Работя по по-големи проекти и съм регистриран по ДДС. Моята съпруга се занимава със СЕО оптимизация и не е регистрирана по ДДС. И двамата работим от вкъщи. Внасяме си осигуровки, всичките ни приходи са по банков път и за тях подаваме ГДД и си ги декларираме. С тези изменения ще трябва и съпругата ми да се регистрира по ДДС, а това ще натовари нейните клиенти, които в по-голямата си част са стартиращи фирми и физически лица, които нямат регистрация по ДДС.  Т.е. ще се оскъпи нейната работа с 20 % само и единствено защото ми е съпруга и двамата работим от вкъщи. И най-вероятно ще й намалее работата защото за една стартираща фирма 20 % отгоре са си доста. Трябва да се мисли в насока тези които приемат плащания на ръка и не издават документи тях да се натискат, а не тези които имат оборот и си внасят данъците за него. Добре е да се помисли и за повишаване на прага за регистрация по ДДС.

 

09 септември 2019 г. 10:01:21
tonny_90

Пример за неприложимост на промяната!

Уважаеми госпожи и господа, които сте работили, по промяната в чл.96 от ЗДДС, ал.10! Тази поправка в закона не може да се приложи в определени случаи. Пример: Собственик на едно дружество (ЕООД), опериращо на даден нает обект, се отказва да работи обекта. След това брат му наема и продължава да работи обекта, чрез ново създадено ЕООД, като обекта работи под същата марка, със същия персонал, продава същите стоки, закупени от старите доставчици (еднородна дейност). Също така обаче, независимо от отношенията на двамата братя и това, че живеят в отделни домакинства ,  те са свързани лица според законодателство. Според мен не е справедливо и лишено от всякаква логика, второто  ЕООД да включи приходите на първото ЕООД в заявлението за регистрация по ЗДДС. При положение, че не са в добри отношения, откъде да вземе втория информация за оборота на първия?

09 септември 2019 г. 11:53:27
valentin.2017

А какво става с офисите в жилищни сгради и не се ли получава двойно облагане с ДДС?

«... се предлага да се дефинира като доставка на стока „прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или част от него“.»А какво става ако се продава фирма, която притежава офис, който може да се ползва и за жилищни цели?Масово фирмите имат офис в жилищни сгради.Ще се обложи с ДДС цялата сделка или само тази част от сделката, колкото е цената на жилищния офис?Ами ако някой продава строителната си фирма, която е построила жилища и все още не ги е продала?Защо да се натоварва тази сделка допълнително с ДДС? После като продаде апартаментите и крайните клиенти платят ДДС-то нали ще се получи двойно облагане с ДДС?

Заглавието на проектозакона е „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане“. А с него се променя и ЗДДС. Това не е правилно.

 

09 септември 2019 г. 12:00:22
valentin.2017

АДСИЦ инвестиращи в жилищни имоти - ще се облагат ли акциите им с ДДС?

«... се предлага да се дефинира като доставка на стока „прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или част от него“.»
 
А фирмите, които се занимават с отдаване на жилищни имоти по занятие? Те ще бъдат ли засегнати? Например има АДСИЦ, които купуват жилищни имоти за да ги отдават под наем. Продажбата на акции в този случай ще се облага ли с ДДС?

А акциите и дяловете на фирми, които притежават нежилищни имоти ще се облагат ли с ДДС? Няма ли да се получи двойно данъчно облагане когато тези фирми продадат имотите, които притежават?

09 септември 2019 г. 12:16:09
valentin.2017

относно събирането на лични данни от хотелите

А хотелите и мотелите ще събират ли данни за лични карти и ЕГН-та? А тази система ще бъде ли хакната?А жената ще научи ли след този хак как съпругът ѝ е ходил в хотел с любовницата (заедно с трите имена, ЕГН-то и номера на личната карта на любовницата)?Или се стимулира сивия сектор - хотели, които не събират лични данни, защото не плащат данъци (хотелите, които не искат да записват личните данни на клиентите си ще се налага да не плащат и данъци, защото иначе ще ги хванат в нарушение)?

09 септември 2019 г. 18:23:10
lili_ilieva

Увеличение на облагаемият оборот

Уважаеми дами/господа,

Чрез Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предвижда промяна и на други Нормативни актове, без това да става ясно от наименованието на самия проект.

Създаването на ал. 10 към чл. 96 от ЗДДС - „При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.“

Действително тази промяна ни води до въпроса необходимо ли е да бъде увеличен облагаемия оборот от 50 000лв. за  задължително подаване на Заявление за регистрация по чл. 96.  Малките предприятия (семейни бизнеси с изключително малки обороти) биха понесли значителни загуби при регистрация по ЗДДС, тъй като това е свързано с високи изисквания към счетоводните отчети, подаване на справки-декларации всеки месец, както и воденето на дневници за покупки и продажби по ДДС, което бе довело и до калкулиране на разликата от увеличението на разходите в продукта/услугата. Много търговци предпочитат да се "задържат" под установения праг от 50 хил. лв. оборот, за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си. Промяната на прага би довела до намаляване на част от сивата икономика.

Същевременно, ако задължителният праг се увеличи, това няма да се отрази на фирмите с по-нисък оборот, които все пак искат да се регистрират по ДДС, защото имат възможност да го направят при желание.

10 септември 2019 г. 13:16:12
spmsp

Пропусната промяна в ЗДДС- ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ КАРТИ да не се считат за плащания в брой

При обсъждане на промените в Наредба Н-18, чрез медиите НАП съобщи, че ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ ще бъдат извадени от дефиницията на чл.118, ал.3 на ЗДДС.

С тук предложените промени, това не е направено.

Ако е пропуск, се надявам при обсъждането в НС, това да бъде направено.

 

12 септември 2019 г. 10:40:58
stani

Поредната тъпа промяна по ДДС

Уважаеми законотворци,

да попитам аз, не е ли малко нахално и доста противоправно и противозаконно някой да отговаря за действията на друго лице и как на практика аз да взема оборотите на предходния собственик в случай, че съм придобил обекта от съпругата си, с която сме в отвратителни отношения , но по лични причини не се развеждаме. По кой закон и по коя ваша промяна да я принудя да ми даде оборота на обекта в периода, в който тя го е стопанисвала. Уважаемите данъчни ще приемат ли за достатъчно лично написана от мен декларация, че е невъзможно да декларирам предходен оборот по лични причини. Малко започвам да се чувствам като по време на диктаторски режим. Може би ще се образува комисия в състав, която ще разсекрети досието ми и на база доносничество от съседи и ДРУГИ( любимото ми във вашите промени по законите, ама за него по-късно) ще вземе решение дали да ме регистрира или не. Не излизате ли малко извън всякаква рамка и не навлизате ли твърде много в личното пространство на хората? А как да преборя бай Петко от съседния магазин, чиято жена работи в НАП и него не го засяга никоя промяна. Продава си, като нищо и никъде не декларира, кара си луксозната кола, живее си в голямата вила до града. Всички го знаят, ама в малкия град всички се знаем. Псуваме  го по кафенетата, завиждаме му, „ама кво да праиш”. Как да идеш да се оплачеш в НАП или някъде другаде, като Мимето беше подала сигнал преди две години срещу него и жена му прати проверка на фирмата, в която работи. Скъсаха ги. Горките хорица сумай  ти пари изръсиха на тая нахалница, докато се отърват от проблемите, уволниха Мимето, ама сега никой в града не смее да я наеме на работа, та  тя ще не ще Терминал 2 и хайде, сбогом Отечество любимо.  

Та законотворци любими, какво правим в малкия град с монопола и със стотиците като бай Петко. Или само пишем, страдаме и се възмущаваме, ама защо бягат хората, как така вече в България има само два три града, другото всичко е пустиня. Ами заради това, заради вашите глупости, които смачкват малкия човек и го принуждават да бяга, ама далече, че като го налегне носталгията да не се обърка, че да се върне. Направихте ли си труда да изчислите колко ще спечелите от тази промяна и колко губите от шуробаджанащината в нашата мила Родина. Или иде някой от вас по Европата, онези далеч от всичко българско и родно хайде хоп промяна, ама приложима ли е, какъв ще е ефекта, колко ще спечели или загуби държавата, кой го е....... грижа. Промени да има, да отчетем дейност, че да вземем следващия транш, да има отново какво да крадем.

Ай вземете малко и се позамислете, излезте, поразходете се из родната провинция, пък тогава променяйте каквото ще променяте. А, кво ще кажете?

12 септември 2019 г. 11:59:21
vasil_fx

Няма да се постигне търсения ефект и ще натовари малкия бизнес

Здравейте, 

Не съм сигурен дали някой въобще чете написаното тук или ако го чете има ли въобще смисъл или всичко е предрешено, но все пак ще напиша и моето мнение. Според мен няма никаква правна логика едно юридическо лице да отговаря за действията на друго юридическо лице. Ще ви дам и пресен пример. Има сайт за покупко-продажба на цели бизнеси. Наскоро излезе обява за продажба на малка пекарна в моя град. Вуйчо ми има фурна и от него поназнайвам нещо за този занаят, а и винаги мога да взема съвет от него и затова се замислих да закупя дейността. В обявата пише, че се продава разработен бизнес включващ оборудване, персонал, редовни клиенти и договор за наем за помещението. Четейки тези промени си задавам следните въпроси. Ако по някакъв начин накарам сегашния собственик да ми покаже неговите отчети, първо те колко са реални, второ как да съм сигурен дали преди това не е извършвал същата дейност от друга фирма, за да търся и нейните отчети. Следващото което ми изникна в главата е свързаността ми с вуйчо ми и реално ние ще извършваме една и съща дейност и реално аз ще трябва да се регистрирам по ДДС още преди да съм започнал да изкарвам нещо. Счетоводството ми ще бъде по-скъпо, а най-важното клиентите на пекарната са физически лица и ще трябва още със стартиране на моя бизнес да ги натоваря с 20 % ДДС. Според мен това не е доизмислено и едвали ще има търсения ефект. Най-много ще засегне съвестните данъкоплатци, а тези които крият оборот ще продължат да го правят. Трябва да се вдигне оборота за регистрация по ДДС на 100 000 лв. и тогава голяма част от хората които сега правят по 2 фирми няма да го правят и тези които не си декларират всички приходи за да не минат 50 000 ще си декларират реалните обороти, така в бюджета ще влезе по-голям данък печалба.

 

 

13 септември 2019 г. 10:11:53
Pepi M

Промяна, която няма да доведе до никакви постъпления в държавната хазна

Добър да ви е деня, уважаеми народни представители, че моите дни след 01.01.2020 г. въобще няма да са добри. Да се повтарям с хората, които са писали пред мен няма смисъл. Искам да задам  само следния въпрос: До кога в нашето законодателство в текстовете на такива сериозни промени ще съществува текста „ други” или той винаги се оставя умишлено? Така всеки от НАП ще си тълкува нещата както иска и който може и както може с някой лев под масата ще се оправя, а останалите „ Да духат супата” и да плащат данъци.  Предполагам за всяка промяна се уповавате на съдебна практика на ЕС и като толкова много четете там някъде из техните закони виждате ли тази тенденция, която е залегнала в нашите закони, след всеки текст „ и други”. Кои са тези други, кой ги определя? А някъде да сте видели толкова много промени всяка година и то едната година едно, другата година точно обратното, на третата се връща постановката от първата. Проба-грешка , докато издържи народа. Разбира се и любимото ви деяние. Всичко се променя в последния момент и то със задна дата. Така както я мислите промяната ще ми намерите ли счетоводител, който в началото на годината да ми помогне и съдейства, за да реализирам поредната ви глупост. Моята счетоводителка по това време на годината приключва и ме е предупредила да я търся само, ако някой умре. Предполагам с всички колеги е така. Е, при вас, в Народното събрание ли да дойда, че да станат работите по тази регистрация. В Лом знаете ли колко счетоводни кантори има?  А кои от тях въобще ще се заемат с реализирането на някаква такава сериозна промяна, без да са се запознали с някакви указания или нещо подобно? Ще ви отговоря, николко. Хората в малкия град са страхливи, смазани и не искат да си имат главоболия с каквото и да е било, а за счетоводителите да не говорим. Ние сме тези, които си внасяме редовно всички други данъци. Защо не ни оставите малко въздух? Или ще ни принудите да напуснем страната или да не отразяваме всичко по касовия апарат.

13 септември 2019 г. 11:19:36
Mimi111

Частен случай

Искам да изкажа възмущението си по отношение на поредната промяна, която според мен ще смачка дребния бизнес в малкия град. Аз и сестра ми живеем в град Кубрат и имаме отделни фирми, като работим в един офис. Тя е фризьорка, а аз се занимавам с маникюр. Дейностите са ни сходни и имаме роднинска връзка. Как така и защо ще се регистрираме и двете по ДДС? Знаете ли колко много хора в моя град са в нашето положение? Защо ни вземате и малкото, което ни остава, за да съществуваме в тази държава? В малките населени места повечето бизнеси са семейни, но хората за съжаление не са достатъчно компетентни и нямат смелостта, за да пишат коментари срещу тази промяна. Защо поне веднъж не се замислите за малкия човек и защо системно и целенасочено смачквате дребните бизнеси, а с големите въобще не се занимавате? Помислихте ли с тази промяна още колко фирми по малките градчета и села ще затворите, това до каква безработица ще доведе и колко ще загубите от фалиралите фирми под формата на другите данъци-печалба и осигуровки.

13 септември 2019 г. 15:30:17
Kaloyan

Вдигнете прага!

Ще фалирате и най-малките търговци..... По-горе прочетох, пример за не приложимост на промяната в ЗДДС, но аз ще ви докажа със моя пример, че освен , че не е приложима промяната, то бихте накарали и най-дребните да ви теглят една майна и да си бият шута в чужбина..Така, УВАЖАЕМИ ЗАКОНОТВОРЦИ.. аз имам магазин в едно село, което средно работи с марж 30 % и за 12 месеца имам оборот около 120 хил.лв.. Преди 50 хил. откривам нова фирма, защото: 

1. Нямам излишни 200-300 лева, всеки месец,да плащам на счетоводител;
2. Ако се регистрирам по зддс, то на 120 хил продажби и при положение, че работя на марж 30 %, за да съм конкурентен, бих внесъл 20 хил. - 14 хил , т.е около 6 хил. ддс., Така ако се регистрирам тия 6 хил. ги губя...., и излизам на печалба на около 23 хил. И хоп още 10 % от тях... Т.е. 23 -2.3- предните 6 останаха 14.7 хил. Чисто на година ... А забравих че съм самоосигуряващо се лице и даааа ....2 хил осигуровки. И хоп останаха 12.7 хил. Та трябва да платя на счетоводителя, по -солено, защото съм готин, регистриран по зддс и хоп още 2-3 хил. годишно. Ами те останаха 10 хил. лв от които трябва да платя наема на магазинчето - 12×200 лв. Охо на година печеля цели 8600 лв. ÷ 12 месеца. = 715 лева. И 5 % данък дивидент забравих, ама ..... с тия доходи я ги внеса я не! Е КАК ДА НЕ ТЪРСЯ ОНИЯ 6 ХИЛЯДИ, КОИТО ЩЕ МИ ВЗЕМЕТЕ ОТ 1.1.2020???? Искате на босия цървулите, ама не се сещате да вдигнете прага за регистрация, както е в белите държави.