Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

С Наредбата се уреждат отношенията, които са свързани с реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем, управлението и разпореждането с жилища - общинска собственост. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение са необходимостта да бъдат прецизирани условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване във ведомствени общински жилища.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода”, на e-mail:
obshtina@targovishte.bg или на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 23.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 24.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари