Обществени консултации

Проект на Закон за виното и спиртните напитки

 

 

Приемането на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) ще регулира  обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

С приемането на законопроекта се очаква да бъдат постигнати следните цели:

1. Възвръщане на традиционни пазари на вино и установяване на нови в рамките на  единния пазар на Европейския съюз и по света;

2. Създаване на ясни, прости и ефикасни правила, осигуряващи баланс между търсенето и предлагането в лозаро-винарския сектор;

3. Ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения;

4. Актуализиране на методите за лабораторни анализи;

5. Предотвратяване на нелоялни практики, постигане на прозрачност и конкуренция на пазара при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството.

 

 

 Отговорни структури:

 МЗХГ, МИ, ИАЛВ

 Електронни адреси:

 MKirilova@mzh.government.bg

 c.dimitrova@mi.government.bg

 g.slavova@mi.government.bg

 


Дата на откриване: 02.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 02.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2019 г. 08:08:43
nenchosp

непропорционални наказания

Изкореняване на нерегистрирани лозя е непропорционална мярка, която противоречи на конституцията и нарушава принципа на правна сигурност. 

Нерегистрирането на едно лозе е административно нарушение, с предвидимо адимистративно наказание. Абсурдно е да се налага директно мярка, която може да струва десетки/стотици хиляди левове на производителите. Напомняме, че имаше години, когато регистрацията въобще не беше задължителна. Не виждаме никаква възможност да се регистрират заварени положения. 

Или закона трябва да се преработи да важи занапред или ще последват лавина от загубени съдебни дела за ИАСВ, и със сигурност сезиране на КС, заради несъвместимостта на предложения закон с Конституцията. 

Генерално закона обслужва едрия капитал, разрешенията за нови лозя за последните години се печелят единствено от големи винпроми. С това се цели пълно изхвърляне от пазара на малки/средни стопани и тяхното окончателно елиминиране като стопански субекти. В много случай това ще ги обрече на глад. Този закон е антинароден и реакционистки, като ще получи подкрепа единствено от едрата буржоазия, чиито капиталистически кръгове обслужва.

Считам, че закона не трябва да бъде приеман. Ако се пристъпи към приемане, трябва да се направи изключение за заварените положения, плюс улеснена процедура за засаждане на нови лозя, с цел да не бъдат облагодетелствани единствено олигарсите.

05 август 2019 г. 14:35:45
Malvina

Не на поредните лобистки поправки!

Чудя се кога нашите управляващи ще престанат да тормозят обикновения човек за сметка на приближени големи производители? Кога ще направят нещо за обикновените хора? Защото последните години изменанията в законите са само лобистки и обслужват определени кръгове. Щелта е тотално унищожение на малките, независими производители и унищожаване на продовлствието, превръщане на хората в обикновени консуматори. Карате хората да регистрират едва ли не всичко, а преди две години самата държава махна националната защита на наименованията за произход. Питам се какви жестоки цербери ни управляват? Управляващи, не Ви ли идва малко повече лицемерието?

06 август 2019 г. 08:37:23
FireFarter

Пак лобистки проекти?!

Разбирам желанието за повече контрол, но не мислите ли, че има реална опасност от това да убиете "малкия" производител в индустрията, точно както вече направихте в много различни отрасли на икономиката?

Основен проблем имам с т.3:

3. Ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения; - В т.5 се твърди, че търсите прозрачност и конкуренция на пазара, а т.3 тотално противоречи на всичко това. Как точно се очаква да се появяват нови производители, ако вие ограничите нарастването на лозовите насаждения? Да не говорим, че това автоматично ще покачи цената на лозовите ниви, което пък ще повлияе и на цената на крайния продукт за хората. Реално от цялата работа май полза биха имали само големите винарни, които могат да си позволят да се кихнат за всички нови сертификати и лицензи, които съм сигурен, че са свързани с този проект