Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Предвид въвеждането на нови разпоредби, които изискват специфична организация на процесите, проектът на нормативния акт се предвижда да влезе в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на изготвянето на анализ от НЕЛК въз основа на данните от информационната база данни, тримесечното планиране и извършването на проверки на част от необжалваните експертните решения на ТЕЛК, което влиза в сила от 1 юли 2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 09.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2019 г. 21:15:27
asene

Предложения по Правилника....

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с предложения за обществено обсъждане Правилник... ще си позволя да дам някои свои бележки относно облекчаване на лицата с увреждания, които ще бъдат много навременни и полезни за тях. Въпреки, че има предложени промени за електронно връчване на решенията на ТЕЛК ще си позволя да Ви предложа и електронно подаване на Заявленията до РКМЕ. Добре би било в чл.56 относно подаването на заявления от лицата или техните представители и в чл. 63 относно възможностите за обжалване чрез РЗИ да се впишат текстове, че документите могат да се подават и чрез системата за електронно връчване до съответната РЗИ, като необходимите приложения за документи се сканират. Това би облекчило много процеса за подаване на заявления от трудноподвижни  лица и живеещите извън областните центрове.

Второ предложение, което отправям е от приложения 8 и 9 да отпадне текста "ЛК №...дата...", а от приложение 11 относно заявител и отделно упълномощено лице да отпадне текста "л.к./пасп/№...изд.на....от.." Достатъчно е, че лекар/лекар от ЛКК е идентифицирал явилото се лице и преписването на данни не спомага с нищо за обективното му освидетелстване. При представяне пред служителите на РКМЕ заявителят може да се идентифицира с личен документ и отново няма необходимист да вписва данните си в заявлението.

Третото ми предложение е: след като в §48-50 са записани срокове от 2019г., не следва ли в §51 да се казва, че те влизат в сила от деня на обнародването в ДВ, защото няма как постановление в сила от 2020г. да поражда задължения от преди това.

С уважение: Асен Михалков