Обществени консултации

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот. В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове, днес – 20.05.2019 год., публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот, заедно с мотивите към него.

В 14 – дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нова наредба ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 


Дата на откриване: 20.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 3.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари