Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

С проекта на постановление се предлага преобразуване на Националния център по наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Към настоящия момент Националният център по наркомании към министъра на здравеопазването осъществява функции по координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества; специализиран контрол на лечебната дейност; научно-методическа, научно-приложна и информационна дейност, специализирано обучение, международно сътрудничество и обмен на информация и технологии. Подобни координационни и методически функции в областта на намаляването на търсенето на наркотици и програмите за лечение на лица, зависими от наркотични вещества има и специализираната дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ в Министерство на здравеопазването. Това води до дублиране на част от функциите и отговорности между Министерство на здравеопазването и Националния център по наркомании.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mmarinova@mh.government.bg


Дата на откриване: 03.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 01.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
07 май 2019 г. 12:04:52
karanikolov

Липсва обосновка и вероятно целта е друга

В приложените 4 документа би следвало да има сериозни доклад, оценка, обосновка, съгласуване. Но реално нищо няма, а само клишета и общи изрази. Затова мисля, че истинската цел е закриване на центъра и създаване на нова структура за да може бързо да се промени дейността по отношение на наркотиците. В каква насока да се промени - вероятно да намалеят ограниченията за тях, доколкото засега има сериозни ограничения. Може би друга цел е пълно подчинение и зависимост от министерството, защото се ликвидира самостоятелността на центъра, който макар че и в момента е към Министерство на здравеопазването все пак има повече самостоятелност от дирекцията, която ще поеме неговите функции.

15 май 2019 г. 12:58:05
petmarinov

Относно съмнителната стойност на това постановление

НЦН е структура, която изисква внимание от страна на държавната администрация. В позволения й обем тази служба е изпълнявала съвестно своята роля. От друга страна предприемането на тази крайна стъпка би довела до крайна демотивация служителите и би анихилирала усилията им за методична помощ на професионалистите, които са ангажирани с тази особено трудна област. Допускам, че МЗ не е провело достатъчно задълбочен и струтуриран анализ на дейността и не е в състояние да обоснове разширяването й, поради което предприема този модел на реакция. Известнно е, че в особено чувствителни за обществото дейности стимулирането и разширяването обема на работа е значително по-добра стратегия от механичното сливане и унищожаване. В този смисъл, изразявайки не само моето, но и на доста колеги мнение, сме категорично против влизането в сила на това постановление, което би увредило и без това анемичното състояние на наркологията у нас.

16 май 2019 г. 09:31:07
rshishkov

Във връзка с проекта за закриване „Националния център по наркомании“

До преди година бях ‚член на екип на метадонова програма, а дълго време преди това съм работил в лечебно заведение ,в което се лекуваха пациенти със зависимости. В тази връзка  считам, че  съм добре запознат с работата на НЦН.

До момента, според мен, това е една добре работеща структура осъществяваща отлична методична помощ, провеждаща обучения, сертифицираща ръководители на програми  и пр.. Всичко тези дейности сътрудниците на центъра осъществяват с висока компетентност и добронамереност, което е и  предпоставка на успешността в работата със зависими пациенти.

  Пиша това, с което изказвам  опасението си , че много вероятно е да се случи обичайното   -  след „оптимизиране“ на дейности и структури  на работещи  звена се превръщат в част от система която или не ги интегрира добре или ги претопява с което т.нар. "институционен подход" ликвидира персоналният ангажимент и отговорност, каквато считам, че в момента НЦН има.

                                               

                                                            Проф. д-р  Р Шишков-психиатър