Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик е приета с решение №719/13.02.2015г. Същата е многократно изменяна и допълвана през предходните години.

Настоящото предложение за изменение и допълнение на наредбата е във връзка с прецизиране работата на комисията по провеждането на публичния търг/конкурс, както и изясняване на детайлите по подписването на договорите и внасянето на сумите по тях. Предложените изменения касаят момента, в който се счита, че депозитът за участие в публичния търг/конкурс  е постъпил в община Долни чифлик.

Променя се и размерът на стъпката, от която да започне наддаването, като същата се повишава, като не се предвижда горен праг. Целта на предложеното изменение е в зависимост от началната тръжна цена  посочената стъпка да се преценява и определя от председателя на комисията по провеждане на търга/конкурса.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари