Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик

Причини, които налагат изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик:

С решение №746 по Протокол №45 от 26.07.2018г. на Общински съвет –Долни чифлик е приет Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик. Необходимо е в същия да бъдат направени няколко пояснения в съответствие с условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, проект № BG05M9OP001-2.010-0248 „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“

 


Дата на откриване: 5.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 4.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари