Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Подходът предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.


Дата на откриване: 07.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 08.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари