Обществени консултации

Прект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните

С предлаганите промени се цели увеличаване на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и лицата, работещи по трудово правоотношение, следствие на което и постигане на по-високи резултати при изпълнение на дейностите на МВР и стимулиране продължителността на работа във ведомството.


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2018 г. 20:22:20
Пенчо

Нека увеличението да е с еднаква сума за всички.

Защо не увеличихте на всички, освен т.н. преобразуваните, заплатите с еднаква сума? Сега разликата между служителите със средно образование и тези с висше, ще стане още по-голяма.

 

01 декември 2018 г. 18:07:26
Edin it mnogoto

Обективно най правилното разпределение

Обективно погледнато най- справедливото и правилно решение. Необходимо е запазването на и без това намалената разлика в заплащането на различните позиции. Разбирам, че някои колеги искат да вземат повече пари от директора си или с разлика 50лв, но просто не е нормално.

05 декември 2018 г. 17:09:25
Ivo

Главен разследващ

Защо все още съществува "главен разследващ полицай" при положение, че вече навсякъде има началник сектор Разследване, и същият ще взема заплата равна на началник сектор, без да има никакви отговорности, и по-голяма заплата от началниците на районни управления

07 декември 2018 г. 11:36:22
PAKS

Предложения по НЗСДА

Предложеният за обсъждане проект на НЗСДА значително е подобрил документа, особено в частта на „матрицата“ на заплатите и максималните проценти за увеличение н ОМЗ.

Възразявам по текста на чл.14, ал. 2, т. 2. Това уеднаквяване на увеличенията ще включи със сериозна тежест размерът на получаваната заплата в определяне на размера на увеличението й. Въпреки създадените възможности за еднократно намаляване на драстичните разлики в ОМЗ на служители на еднакви длъжности, те няма да могат да се заличат, а с  еднаквите увеличения при еднакви оценки ще продължат да се задълбочават.

Предлагам в § 4 от ПЗР на наредбата да се добави текст , който да разпореди назначените служители по реда на ПМС № 66 от 1996 г. да се назначават по реда на чл.107 а от КТ, като техните заплати да се определят по реда на НЗСДА. в противен случай със заплата от 560 ведно с допълнителните възнаграждения за клас тези служители ще имат по-високи заплати от много експерти в основня щат на администрацията.