Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик

 

С правилникa се уреждат предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав, предоставеното имущество и финансите на общинското социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, което ще стартира дейността си в рамките на изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0248 „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Длъжностите в същия следва да са съобразени с предвижданията на проекта.


Дата на откриване: 16.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 16.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари