Обществени консултации

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г.

 

В резултат на изисквания, поставени на Република България и останалите страни, членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните, конкретните механизми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки в населените места и поради това, че Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Доспат за период 2012 г. – 2017 г. е изтекла, се налага приемането на нова програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат. Тя е изготвена в изпълнение изискванията на чл. 40 от Закона за защита на животните /изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г./ и обхваща периода 2018 г. - 2023 г.

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 40 от Закона за защита на животните и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА ви уведомяваме, че на 13.12.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г.

 

Гражданите и други заинтересовани лица могат да представят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 12:00 ч. на 12.12.2018 г. или на официалния e-mail на общината – obshtinadospat@abv.bg 


Дата на откриване: 12.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Доспат
Дата на приключване: 12.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари