Обществени консултации

Проект на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат

 

Уважаеми жители на община Доспат, 

            Поради честите промени в законодателството на Република България, възниква необходимостта от осъвременяване и на общинската нормативна уредба. Такъв е и случая с Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат.

Тази материя е уредена в Закона за публичните финанси, който претърпя значителни промени през последните няколко години, поради което възникна необходимостта от осъвременяване на Наредбата. Същата е приета от ОС – Доспат през 2013г. и от тогава до сега не е променяна или допълвана. Именно за това се спряхме на варианта за отмяна на досега действащата Наредба и приемане на нова такава.

            На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 82, ал. 1 от ЗПФ и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА ви уведомяваме, че на 10.12.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на проекта за Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат.

          Гражданите и други заинтересовани лица могат да представят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 12:00 ч. на 07.12.2018г. или на официалния e-mail на общината – obshtinadospat@abv.bg

 


Дата на откриване: 9.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Доспат
Дата на приключване: 7.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари