Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция по пътна безопасност

 

Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г. (Стратегията), определя безопасността на движението като право и отговорност на всеки и поставя като основна цел на тази политика намаляването на последствията от пътнотранспортните произшествия с конкретни измерими показатели за намаляване на убитите (с 50% спрямо 2010 г., т.е. не повече от 388) и ранените (с 20% спрямо 2010 г. не повече от 6363) при пътно-транспортни произшествия (ПТП), които да бъдат постигнати към 2020 г.

 

Очакваните резултати от създаването на Държавната агенцията за пътна безопасност следва да бъдат търсени в няколко посоки: подобряване на координацията на пътната безопасност; обезпечаване на политиката по пътна безопасност с обективни, безпристрастни и всеобхватни данни и анализ; осигуряване на мониторинг и контрол на резултатите от прилагането на политиката и оценка на ефективността на предприетите действия; изпълнение на мерки за осигуряване на пътна безопасност във всички текущи проекти по РПМ; подобряване на информираността на обществото.


Дата на откриване: 05.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 05.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
08 ноември 2018 г. 13:38:31
landstar

ЗАКОНЪТ НА ПАРКИНСОН

Поредната безмислена структура. Всички изброени функции в Устройствения правилник на ДАПБ се покриват на 80% от структури на Пътна полиция, а останалите 20% - от Институт по пътищата, административни звена в АПИ, министерства и т.н. Част от функциите са в ресора на неправителствени организации. Новата администрация по-скоро е проектирана като тихо пристанище за компрометирани държавни служители и ще поглъща голям ресурс без никаква полза. Целия мониторинг и сега се осъществява от Пътна полиция но нейните доклади се игнорират. На ПП се пречи да упражнява законовите си правомощия като например да затваря негодни за движение пътища. Нормотворческата инициатива пък съвсем не приляга функционално на държавна агенция. Самите функции както са разписани в проекта указват, че съчинителя им просто е бил принуден нещо да измисли без да има капацитет. Не се отчита и от дирекцията по модернизацията, че има и вариант наличните служби по темата да се активизират и координират. В краткия списък на лицата и органите на които по закон са вменени функции по пътна безопасност са МВР /с поне 3 звена/, АПИ, МТИТС, ДНСК, МРРБ, Камара на инженерите-проектанти /и КТК/, Камара на строителите, Лицата за строителен надзор, консултантите по пътна безопасност, общините с поне 3 органа. Въз основа на изложеното считам, че създаването на нов орган е безмислица, която ще отшуми след 2-3 години след похарчени колосални суми. Вместо това следва да се даде ресурс и подкрепа на Пътна полиция да упражнява анлитични и контролни функции и всички други органи и лица да изпълняват техните разпореждания. 

Борис Кумпиков, Управител

Сдружение "ГРАЖДАНИ ЗА ПЪТЕН КОНТРОЛ"