Обществени консултации

Проект на Наредба №11 за опеделяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

 

На основание чл.26, ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени консултации, във връзка с множеството атакувани и отменени по законов ред разпоредби на действащата към момента Наредба №11, както и поради неотложното приемане на нови такси за извършвани от Община Несебър услуги без предвидена за тях такса или цена на услуга, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА   №11 ЗА ОПЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

 

Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 28.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 11.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари