Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опзване на околната среда (ПУДООС) е държавно предприятие по смисъла на Търговския закон, но не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. Законът за опазване на околната среда определя начина на управление на Предприятието, като управлението се осъществява от Управителен съвет. Предприятието се представлява от изпълнителен директор, който осъществява оперативното ръководство. Изменението на Правилника, цели да се преодолее нормативна празнота, свързана с управлението на предприятието.

Срокът на обществено обсъждане е 08.08.2018 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес mdotsova@moew.government.bg

   


Дата на откриване: 9.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари