Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Причините за изготвянето на проекта на наредба са свързани с преодоляване на идентифицирани в хода на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ затруднения и оптимизиране на организацията на работа.

Основните промени са свързани с премахване на задължението да се съставя доклад до изпълнителния директор на агенцията след извършена проверка от лицата, които осъществяват проверки. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари