Обществени консултации

Актуализиран общински план за развитие на Община Съединение за период 2018-2020 г.

 

Общинският план за развитие на община Съединение за периода 2014-2020г. е приет с Решение № 291, протокол № 41 от 19.16.2014 г. на Общински съвет – Съединение.

 

Общинският план за развитие е стратегически документ, който отразява специфичните потребности и предизвикателства за развитието на Общината. Той е основен документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на политиката на Общината. Същият дава стратегическите направления и равнища на местната политика и представлява отправна точка за придобиване и разпределение на помощта от ЕС при изпълнение на програмите, отнасящи се до общинско и между общинско развитие.


Дата на откриване: 12.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Съединение
Дата на приключване: 26.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари