Обществени консултации

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот

Причините, които налагат приемането:
Необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с тази от по-висок ранг, отмяната на редица разпоредби на действащата към момента Наредба № 1, поради констатирани противоречия със закона, препоръките, отправени от органите на МВР (Сигнално писмо с вх. № С-1304 от 12.03.2018 г.) и необходимостта от осъвременяване на подзаконовия нормативен акт, са основните причини за внасяне на настоящия проект на изцяло нова Наредба № 1. 
 
Целите, които се поставят:
1. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с нормативните актове от по-висока степен;
2. Осъвременяване на правните норми, уреждащи обществения ред на територията на Община Сопот с оглед ефективното им прилагане на практика
 


Дата на откриване: 3.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 3.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари