Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали

І. Мотиви и причини, които налагат приемането на проекта:
Промени в Закона за местните данъци и такси обнародвани в ДВ, бр.97 от 2017г.
ІІ. Цели, които се поставят: Целта на приемането на настоящите промени е да се приведе нормативната база на Община Кърджали в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси .
ІІІ. Очаквани резултати от приемане на наредбата: Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до актуализиране на нормативната база, както и повишаване на приходите в бюджета на община Кърджали.
ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: Нe се изискват допълнителни финансови средства за прилагането на изменението и допълнението на наредбата.
V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Кърджали е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Дата на откриване: 29.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 28.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари