Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

В проекта на Наредба се предвиждат изменения и допълнения в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

С Преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и изменение в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

 

 Отговорна структура

 дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски  

 парцели“

 Email:

 mfileva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и развитие на селските райони
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари