Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“

Основната причина за изготвяне на проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната” е отменянето на Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“ (обн., ДВ бр. 20 от 8 Март 2005 г.) от Върховния административен съд. Основен порок на отменения нормативен акт е липсата на мотиви към момента на обнародването му, както и при повечето последващи изменения. Този недостатък е в противоречие на чл. 28 от Закона за нормативните актове, съгласно който мотивите към проекта на нормативен акта са задължителни и трябва да съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Друга съществена причина за изготвяне на проекта е регламентирането на Национален регистър на пациентите с диабет в Република България, който е обособен в самостоятелен раздел на медицинския стандарт.


Дата на откриване: 01.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 31.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 
13 декември 2017 г. 17:01:35
NSOPLB

НСОПЛБ СТАНОВИЩЕ

НСОПЛБ изпрати становище, което изразява несъгласие с подадения медицински стандарт. Целия документ можете да видите тук - http://www.nsoplb.com/poziciya/stanovishte-otnosno-medicinski-standart-po-endokrinologiya