Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицински прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1106 на комисията от 7 юли 2016 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства в българското законодателство.

Целта на предложените промени е да бъдат съобразени настъпилите изменения в научните разбирания за здравословните промени, които засягат способността да се управлява превозно средство, и по-конкретно по отношение на оценката на рисковете за пътната безопасност, свързани с определени здравословни проблеми и ефективността на лечението за преодоляване на тези рискове.


Дата на откриване: 30.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2017 г. 11:53:17
NSOPLB

СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ

НСОПЛБ изпрати становище, с предложения за промени в приект за промяна на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Целия документ можете да видите тук - http://www.nsoplb.com/poziciya/stanovishte-mps