Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинското имущество на Община Велинград

Целта на представеното изменение е  да се направи разграничение между детските градини, училищата и центрове за личностно развитие и подкрепа, които се ползват от делегирани бюджети и юридическите лица на бюджетна издръжка. Делигирането на финансови правомощия се изразява в предоставяне на права на директорите на училищата, разширяване свободата им за вземане на решения за контрола и управлението на финансите на училището.

Собствените приходи за училището се реализират от събрани такси и управление на имуществото. С оглед на това обстоятелство, следва изрично да бъде предвиден реда за отдаване под наем на имотите - публична общинска собственост, които са предоставени за управление на детските градини, училищата и центрове за личностно развитие и подкрепа.

Отдаването под наем, без търг или конкурс, на части от предоставените за управление сгради, за извършване на почасови педагогически услуги за срок до 1 година, се предоставя на преценката на директора на училищното заведение. Предвидената опростена процедура е с оглед предоставените правомощия на директорите за разпореждане с имуществото на учебните заведения.

 


Дата на откриване: 14.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 28.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари