Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане приета с Решение № 199 на общински съвет-Долни чифлик от протокол № 17

1. Причини.

В процеса на прилагане на Наредбата за преместваемите обекти се установяват определни непълноти в нея, свързани с определянето на срока на разрешението за поставяне на такива обекти в зависимост от собствеността на имотите, върху които се поставят. С тези промени се внася повече яснота и уреденост по отношение на издаването на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане.

2. Цели.

Целта на настоящите промени в наредбата е да се актуализира съобразно останалите вътрешни актове и внасяне на повече яснота за гражданите относно издаването на разрешения за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане.


Дата на откриване: 9.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 8.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари